Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm màu xanh

Thảm trải sàn văn phòng sử dụng thảm tấm 50x50cm màu xanh
Thảm trải sàn văn phòng sử dụng thảm tấm màu xanh. Thảm trải sàn tấm 50x50cm mã Parallel 24