Thảm trải sàn văn phòng sử dụng 2 tấm Parallel 13 và 15 kết hợp

thảm văn phòng phối 2 màu caro
Thảm trải sàn văn phòng sử dụng thảm tấm phối màu caro, mã thảm tấm Parallel 13 và 15 kết hợp