Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm Parallel 13

Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm Parallel 13, kích thước mỗi tấm 50x50cm. Họa tiết kẽ sọc, đây là dòng thảm tấm giá rẻ được rất nhiều các văn phòng lựa chọn    Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm Parallel 13
Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm Parallel 13

Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm giá rẻ Parallel 13
Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm giá rẻ Parallel 13

Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm giá rẻ Parallel 13

Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm giá rẻ Parallel 13

Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm giá rẻ Parallel 13

Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm giá rẻ Parallel 13

Thảm văn phòng sử dụng thảm tấm giá rẻ Parallel 13