Thảm cuộn văn phòng màu xanh lá

Thảm trải văn phòng đa dạng từ màu sắc như xám, xanh dương, kem, nâu cho đến hoa văn màu trơn đơn sắc, hình lập thể, caro, chấm bi. Nhu cầu sử dụng đa dạng nên thảm sàn trải văn phòng có nhiều độ dày để lựa chọn như dày 5 ly chất lượng phổ thông, dày 7 ly cho các phòng họp, phòng làm việc của giám đốc, ban quản trị.

Thảm trải văn phòng đa dạng từ màu sắc như xám, xanh dương, kem, nâu cho đến hoa văn màu trơn đơn sắc, hình lập thể, caro, chấm bi. Nhu cầu sử dụng đa dạng nên thảm sàn trải văn phòng có nhiều độ dày để lựa chọn như dày 5 ly chất lượng phổ thông, dày 7 ly cho các phòng họp, phòng làm việc của giám đốc, ban quản trị.
Thảm trải văn phòng đa dạng từ màu sắc như xám, xanh dương, kem, nâu cho đến hoa văn màu trơn đơn sắc, hình lập thể, caro, chấm bi. Nhu cầu sử dụng đa dạng nên thảm sàn trải văn phòng có nhiều độ dày để lựa chọn như dày 5 ly chất lượng phổ thông, dày 7 ly cho các phòng họp, phòng làm việc của giám đốc, ban quản trị.

Thảm trải văn phòng đa dạng từ màu sắc như xám, xanh dương, kem, nâu cho đến hoa văn màu trơn đơn sắc, hình lập thể, caro, chấm bi. Nhu cầu sử dụng đa dạng nên thảm sàn trải văn phòng có nhiều độ dày để lựa chọn như dày 5 ly chất lượng phổ thông, dày 7 ly cho các phòng họp, phòng làm việc của giám đốc, ban quản trị.

Thảm trải văn phòng đa dạng từ màu sắc như xám, xanh dương, kem, nâu cho đến hoa văn màu trơn đơn sắc, hình lập thể, caro, chấm bi. Nhu cầu sử dụng đa dạng nên thảm sàn trải văn phòng có nhiều độ dày để lựa chọn như dày 5 ly chất lượng phổ thông, dày 7 ly cho các phòng họp, phòng làm việc của giám đốc, ban quản trị.


Thảm cuộn văn phòng màu xanh lá